ปรับเปลี่ยนเพื่อก้าวต่อไป KU normal KU “4 Hs” together ขอเชิญรับชมรายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์ วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน

182

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะยังไม่ลดลงอย่างเต็มที่ แต่เมื่อภาครัฐได้ประเมินสถานการณ์และมีมาตรการผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็เร่งออกมาตรการเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรม และภารกิจต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สร้างคน สร้างชาติ ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมสำคัญประจำปี ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบ เช่น การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 59 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 การจัดงานเกษตรแฟร์ แม้จะต้องเลื่อนไป แต่ ได้มอบนโยบายว่าเดือนเมษายน ถ้าไม่สามารถจัดงานเกษตรแฟร์ อย่างเต็มรูปแบบ ที่มหาวิทยาลัยได้ การจัด Virtual Kaset fair ก็จะต้องเกิดขึ้น โดยประชาชนอาจจะได้ซื้อมะขาม กระเทียม จากที่บ้าน ผ่านระบบ online หรือสามารถรับประทานอาหาร ร้านประมง Sea Food ร้าน Indian bar หรือเนื้อเจงกิสข่านอยู่ที่บ้านกับครอบครัว เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยคงเป็น Market Place ที่ช่วยสังคม ด้านการเกษตรและทำให้นิสิตได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ entrepreneur

ในโอกาสวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผมจึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นิสิต บุคลากร นิสิตเก่า นักเรียน และ ร่วมกัน วางพวงมาลาออนไลน์ เสมือนจริง ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 24.00 น. ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Feb02/ และขอเชิญชาวเกษตรศาสตร์ รับชมรายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป ทาง Youtube : Live Kasetsart , Facebook live : Kasetsart University, NontriLive และ Webex Meetings : Meeting number 156 483 8273 Password 7878 ซึ่งมีเนื้อหาครบทั้งสาระและบันเทิง อาทิ

ผลงานเด่น ปี 2020 ปีแห่งความทรงจำและความท้าทาย ก้าวที่ปรับเปลี่ยนด้านวิชาการ ด้านกายภาพ ด้านวัตกรรม การช่วยเหลือสังคม ด้านนานาชาติ นิสิตเกษตรวิถีใหม่ และการรวมพลังเพื่อก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนของชาวเกษตรศาสตร์ พร้อมรับฟังบทเพลงมหาวิทยาลัย เพลงร่วมสมัย ผสมผสานการแสดงทางวัฒนธรรม ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวงดนตรี KU Band KU Wind Symphony และ รวมดาวกระจุย โดยไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัว โครงการ KU Hero นิสิตเก่า มก. เพื่อให้นิสิตเก่ามารวมพลังทำความดีกับเคยูรุ่นน้อง นิสิตปัจจุบัน ใน platform digital เพื่อบันทึกความดีเก็บไว้ Real Time

กิจกรรมทำความดีนำร่อง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ได้แก่ การบริจาคโลหิต และการบริจาคเงินเพื่อการศึกษาและการวิจัย สมทบทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

78 ปี เกษตรศาสตร์ KU “4Hs” together : head hand help health ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากร และนิสิตเก่า ร่วมกัน สร้างสรรค์ด้วยปัญญา ลงมือทำอย่างจริงจัง ช่วยสังคมสร้างคนสร้างชาติ และ ใส่ใจดูแลสุขภาพและอนามัย