มบส. MOU กับECU ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

0

มบส. MOU ระดับบัณฑิตศึกษากับ ECU ประเทศออสเตรเลีย

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา( มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนและ Mr.Jake Garman รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ Edith Cowan University (ECU), Australia ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (MOU) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกัน ซึ่งการMOU ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา หลักสูตร และการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันด้วย ส่วนกิจกรรมหลังจากนี้ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 ในปี2566

“เหตุผลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเลือกMOUกับ Edith Cowan University เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับใน Top 100 ของ THE Young University Rankings ประจำปี 2022 อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลียให้ทำการสอนนักศึกษาต่างชาติได้ตามมาตรฐานสากล และที่สำคัญ ECU เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้วย เชื่อว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการของประเทศไทย และ ออสเตรเลียมากขึ้น” ผศ.ดร.ลินดา กล่าว.