“สทน.” จับมือ “มรภ.เชียงราย” เดินหน้ายกระดับ “อาหารพื้นบ้านล้านนา” ด้วยนวัตกรรมอาหารปลอดภัยจาก “เทคโนโลยีฉายรังสี”

1

เมื่อพูดถึง “อาหารฉายรังสี”  เชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเข้าใจกันดีแล้ว ว่า “ปลอดภัย”  แต่ในส่วนของผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่น อาจยังลังเลใจในเรื่องความคุ้มค่ากับการลงทุน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี”   เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ได้เห็นโอกาสทางธุรกิจเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

เชียงราย เป็นจังหวัดที่มีอาหารพื้นถิ่นและสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบ เช่น ไส้อั่ว น้ำพริกอ่อง ข้าว สับปะรด ฯลฯ ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสี เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการขยายช่องทางการตลาดได้  ทั้งนี้ “การฉายรังสี” เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ที่มาจากการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ อีกทั้ง “อาหารฉายรังสี” ยังเป็นมาตรฐานการบริโภคปลอดภัยที่สากลให้การยอมรับด้วย โดย ภายในงาน สทน. ยังได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคเหนือ ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”  โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสี ค่าตรวจวิเคราะห์เชื้อ รวมถึงค่าดำเนินการต่างๆ  ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ในระบบออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่15 ธันวาคม 2565

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการฉายรังสี” “future food trend และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น” “การขออนุญาต อย. กับอาหารพื้นถิ่น” และการบรรยาย เรื่อง “การตรวจสอบการเจือปนน้ำตาลในน้ำผึ้ง และน้ำผลไม้ ด้วยเทคนิควิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร” รวมทั้งเสวนาพูดคุยกับผู้ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฉายรังสี ได้แก่คุณพรเทพ เทพเสนา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “แหนมสไลด์ แหนมตุ้มจิ๋ว” ตราสุทธิลักษณ์ และคุณวสันต์ กอบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แคร์ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ “ฉัยรัย ปูไข่ดองฉายรังสี”

ทั้งนี้ สทน. จะเดินหน้าจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ผ่าน ทาง Facebook Live Fanpage และช่อง You tube ของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือ สทน.  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น.

สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการภาคเหนือที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นเข้าร่วมโครงการ “การสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี”  ทั้งนี้ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว ผู้ประกอบการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำ พร้อมนำผลิตภัณฑ์มาตรวจวิเคราะห์ และทดลองฉายรังสีได้ โดยนักวิจัยของสทน. จะเป็นผู้ดูแลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้ผู้ประกอบการ โดยสทน.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสี รวมถึงค่าดำเนินการทดลองต่างๆ  ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

📌  สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3Ni30VS

📌 สามารถกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3DLdKZP