เพาะช่างนำผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยพลังบวก คว้ารางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่น สาขาศิลปะสองมิติ จากการประกวด YOUNG THAI ARTIST AWARD 2022

2

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำหรับโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ปี 2565 YOUNG THAI ARTIST AWARD 2022 โดยมูลนิธิเอสซีจี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนที่สนใจและมีความสามารถด้านศิลปะ มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและจัดแสดงผลงานสู่สายตาสาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นบันไดในการยกระดับผลงานสู่การเข้าแข่งขันและแสดงผลงานทางศิลปะในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการยอมรับและชื่นชมในผลงานศิลปะจากฝีมือของเยาวชนไทย

สำหรับการประกวดในประเภทศิลปะสองมิติ ผลปรากฎว่า นางสาวณัฐสรัญ ไพศาลกชกร จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง (Thai painting Poh-Chang Academy of Arts) ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม (GRAND PRIZE) จากผลงานชื่อ “อบอุ่นหัวใจ” เป็นผลงานขนาด 100 x 100 ซม. สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคสีอะคริลิคบนพื้นไม้ มีแนวคิดเพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนในครอบครัวผู้สร้างสรรค์ ทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตที่ดำเนินด้วยกัน เป็นช่วงเวลาหลังเทศกาลตรุษจีนที่มีการแจกอั่งเปา เครื่องรางนำโชคให้แก่ลูกหลานเพื่อความสิริมงคลในชีวิต และรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแบ่งพื้นที่โต๊ะเพื่ออยู่ร่วมกัน บรรยากาศของผลงานเป็นบรรยากาศที่ให้ความอบอุ่น

นอกจากนั้นยังมี นายอนุสรณ์ ไชยอยู่ จากสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง (Printmaking Poh-Chang Academy of Arts) ได้รับรางวัลดีเด่น (DISTINGUISHED PRIZE) จากการประกวดประเภทเดียวกัน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชื่อ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยเทคนิค เมซโซทินต์ ขนาด 60 x 90 เซ็นติเมตร แนวคิดของร่วมด้วยช่วยกัน คือ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ และในขณะที่โลกนั้นพัฒนาเต็มไปด้วยระบบทุนนิยมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่อำนวยต่อชีวิต ปัจจัยเหล่านี้นั้นล้วนพามนุษย์เรานั้นหลงลืมถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ชนชั้นน้อยๆ ที่ค่อยประคับประคับประครองอุ้มชูระบบและผลผลิตต่างๆของโลกที่พัฒนานี้ไว้ ฉะนั้นแล้วการตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะต่างชนชั้น ต่างเชื้อชาติ ต่างสายพันธุ์ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ร่วมกันและยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้น
ผลการตัดสินโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 สาขาศิลปะ 2 มิติ มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน ได้แก่ศาสตราจศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2552 ศาสตราจารย์ เดชา วราชุนศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) ปี 2550 และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสภา

ผู้สนใจร่วมชื่นชมผลงานยุวศิลปิน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลจากประเภทศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี รวม 36 คน ได้ที่ ห้อง New Gen Space : Space for All Generations โดยมูลนิธิเอสซีจี ชั้น 3 หอศิลป์ BACC ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ธันวาคม 2565