ทันตแพทยสภาจับมือ INET พัฒนาระบบยืนยันตัวตน ให้ปชช.มั่นใจว่าได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ตัวจริง

0

ทันตแพทยสภาเซ็น MOU บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พัฒนาระบบ Digital ID เพื่อยืนยันตัวตน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ตัวจริง ตลอดจนร่วมกัน transform กิจกรรมอื่นๆของทันตแพทยสภาสู่ระบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทันตแพทยสภาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในโครงการพัฒนา ID ของทันตแพทย์ Platform TDC connect ฐานข้อมูลกลาง และ Digital transformation เพื่อพัฒนาการบริหารกิจการทันตแพทยสภาให้ไปสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า สาระสำคัญของ MOU ในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการร่วมกันหลายประการ โดยประการที่ 1. การร่วมกันพัฒนาระบบ Digital ID ของทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ การระบุตัวตน/การยืนยันตัวตน เนื่องจากที่ผ่านมามีข่าวออกมาเป็นระยะว่ามีทันตแพทย์ตัวปลอมให้การรักษากับประชาชนแล้วเกิดผลเสียมากมาย

“การยืนยันตัวตนระบบ Digital ID ของทันตแพทย์ จะทำให้ประชาชนมั่นใจในการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมว่าจะได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ตัวจริงที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ”ผศ.ทพ.ดร.สุชิต กล่าว

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายประการที่ 2. คือการร่วมกันพัฒนา Platform TDC connect เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างสมาชิก กับทันตแพทยสภา ในการทำธุรกรรม การติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น การสมัครสมาชิก ชุดสิทธิประโยชน์ การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม การต่ออายุใบอนุญาต การแจ้งข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายประการที่ 3. ร่วมกันพัฒนา ฐานข้อมูลกลางของทันตแพทย์สภา ให้มีความถูกต้องครอบคลุม แม่นยำ เชื่อถือได้ มีระบบรักษาความปลอดภัย มีการแบ่งชั้นความลับและการเข้าถึงข้อมูล การสำรองและกู้คืนข้อมูล เพื่อนำไปสู่ระบบการบริหารงานของทันตแพทยสภา การพัฒนาและวางแผนกำลังคนด้านทันตสุขภาพ ระบบสุขภาพช่องปาก ที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ผศ.ทพ.ดร.สุชิต กล่าว อีกว่า เป้าหมายที่ 4. ร่วมกันพัฒนา Platform Job matching  เพื่อจับคู่ระหว่าง ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยทันตแพทย์ อื่นๆ รวมถึงประชาชน กับคลินิกทันตกรรม สถานพยาบาลต่างๆ ที่ต้องการรับเข้าทำงาน หรือค้นหาทันตแพทย์ และ 5. ร่วมกันพัฒนา Digital transformation ของทันตแพทยสภา เพื่อให้ระบบงานของทันตแพทยสภามีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด เพิ่มประสบการณ์ที่ดีของสมาชิกในการติดต่องานกับทันตแพทยสภา

ด้าน นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท  INET กล่าวว่า บทบาทของ INET ในความร่วมมือครั้งนี้ คือการสนับสนุนด้านไอทีต่างๆ ทั้งการจัดเตรียมและสนับสนุน Cloud Computing, Security Services, Managed Services และ IT Tooling ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือนี้  การจัดเตรียมจุดเชื่อมต่อ (Gateway) สำหรับการเชื่อมต่อจากระบบภายนอก

ขณะเดียวกัน นอกจากการ provide โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแล้ว บริษัทจะร่วมพัฒนา ID ของทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และ Platform การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมดิจิทัล  การออกบัตรสมาชิกทันตแพทยสภา ตลอดจนพัฒนาโซลูชั่นอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของทันตแพทยสภาในอนาคตอีกด้วย  .