ผู้บริหารทีพีไอ โพลีน มอบลิฟต์ให้ เพาะช่าง

0

คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้มอบลิฟต์(Lift) มูลค่า 2,000,000 บาท แก่วิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับงานนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 โดยมอบผ่าน ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง