สปสช. ชวนผู้มีบัตรทองที่สิทธิว่างจาก 9 รพ.เอกชนใน กทม. ให้รีบมาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหน่วยปฐมภูมิประจำใกล้บ้าน

0

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสปสช. พร้อมด้วย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาฯ สปสช. ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผอ. สปสช.เขต 13 กทม. ลงพื้นที่เยี่ยมเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิรูปแบบใหม่ (Model 5)  ที่ปัจจุบัน สปสช. แบ่งหน่วยบริการ เป็น 3 ประเภท ดังนี้
(1) หน่วยบริการปฐมภูมิ (คลินิก)
(2) หน่วยบริการประจำ (แม่ข่าย)
(3) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

หน่วยบริการปฐมภูมิ Model 5 คือ หน่วยบริการและเครือข่ายบริการรูปแบบใหม่ ที่มีศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการประจำ(แม่ข่าย) จะมีเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 1 แห่งและสามารถให้บริการปฐมภูมิได้ครบตามเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจมีเครือข่ายหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านระดับปฐมภูมิได้ กรณีเกินศักยภาพในการรักษาจะส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ซึ่งมีแบบทั่วไปและแบบเฉพาะด้านซึ่งมีทั้งเฉพาะด้านปฐมภูมิ,ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

นพ.จเด็จ กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ว่างอยู่ จากที่สปสช.ยกเลิกสัญญากับ 9 รพ.ทำให้ประชาชนที่มีบัตรทองในรพ.ทั้ง 9 แห่งเป็นสิทธิ์ว่าง ปัจจุบันมีอยู่ 2 แสนกว่าราย ได้เลือกหน่วยบริการประจำแห่งใหม่ได้ด้วยตนเองและใกล้บ้าน ยังมีข้อดีมากอีกหลายเรื่อง คือ ทำให้ผู้มีสิทธิได้เลือกหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านด้วยตนเองและยัง สะดวกในการเดินทางไปรับบริการด้วย  ในกรณีที่ป่วยเป็นโรคที่เกินกำลังที่หน่วยบริการปฐมภูมิจะรักษาได้ และจำเป็นต้องส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า การมีหน่วยบริการประจำจะทำให้มีโรงพยาบาลรับส่งต่อที่ชัดเจน สามารถไปรับบริการได้อย่างสะดวกตามระบบที่วางไว้ (แต่หากไม่มีหน่วยบริการประจำ การไปรักษาในโรงพยาบาลรับส่งต่อจะมีความยุ่งยากมากกว่า)

ด้วยเหตุนี้จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เป็นสิทธิว่าง 2 แสนรายข้างต้น มาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแห่งใหม่โดยเร็ว ซึ่งขั้นตอนในการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำก็ไม่ได้ยุ่งยาก สปสช.เตรียมช่องทางไว้ให้ถึง 4 ช่องทาง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพียงเสียเวลาเล็กน้อยไม่กี่นาทีก็ดำเนินการเสร็จแล้ว ดังนั้นขอให้มาลงทะเบียน อย่าชะล่าใจว่าสุขภาพยังแข็งแรง เพราะเมื่อถึงคราวจำเป็นขึ้นมา ท่านจะได้ใช้สิทธิในการรับบริการได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำนั้น ประกอบด้วย 1. แอปพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ 2. ไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง และ 3. สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 6 และ 4. ลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการของ สปสช. ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเครือข่ายหน่วยบริการที่สามารถเลือกลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สปสช. http://mscup.nhso.go.th/mastercup/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สายด่วน สปสช. 1330 กด 6
2.ช่องทางออนไลน์
• ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

พร้อมเชิญชวนประชาชนสิทธิว่างในพื้นที่ กทม.ที่ได้รับผลกระทบจากการสปสช.ยกเลิกสัญญากับ 9 โรงพยาบาลเอกชน ทำให้มีประชาชนสิทธิบัตรทองกลายเป็นสิทธิว่างทั้งหมด 236,729 ราย มาลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำแห่งใหม่ที่ใกล้บ้านเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางมารับบริการ และไม่ต้องไปแออัดในรพ.ใหญ่ๆ