เยาวชนคนอาชีวะโชว์สกิลวิเคราะห์ข้อมูล Industry 4.0 คว้ารางวัลเวที IoT Hackathon 2022 Gen R ครั้งที่ 3

0

ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันสุดเข้มข้นตลอด 36 ชั่วโมงของเวที IoT Hackathon 2022 Gen R ครั้งที่ 3 ที่น้อง ๆ เยาวชนอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกทั้ง 12 ทีม สวมบทบาทการทำงานกับข้อมูลจริง 3 โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว โรงงานผลิตดินสอ และโรงงานผลิตกระดาษชำระ โดยต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลและแสดงผลผ่าน Dashboard ตามที่ได้ผ่านการอบรมจากโครงการฯ โจทย์การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ OEE, Production Monitoring, Power Management, Quality Control, Maintenance, Warehouse, โดยต้องนำข้อมูลมาประยุกต์เป็นแอปพลิเคชันในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ERP, การซ่อมบำรุง Motor, การแจ้งเตือนด้วยระบบ Andon, การจัดการข้อมูลบน Monitoring Room โดยมีระยะเวลาเพียง 36 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันยังต้องนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและ Dashborad แก่คณะกรรมการอีกด้วย

ในพิธีปิดและประกาศผลการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันได้กล่าวให้กำลังใจน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ นำโดย ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ดร.กุลชาติ มีทรัพย์หลาก หัวหน้าทีมทีมระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) เนคเทค สวทช. คุณสมเกียรติ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และ คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาของโครงการ

กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ยังมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมรับชมบรรยากาศการนำเสนอผลงาน และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สอบถามการทำงานจริง รวมถึงการเข้าฝึกงานและทำงานในสถานประกอบการอีกด้วย ได้แก่ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ รองประธานกรรมการบริหาร และคณะ จากบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด, และคุณนิมิต ตั้งวรารัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด

ประกาศผลรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

ทีม 3 : 36 ชั่วโมง เลยหรอพี่!

นายธนพนธ์ ภูพานทอง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

นายชยพล สาลีผล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

นายภูริณัฐ แก้วแสงทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

นางสาววลิตฐา จันภูงา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท