ชมรมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 27 มอบเงิน หนึ่งล้านบาท เพื่อคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0

วันที่  5  มกราคม 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จาก จากชมรมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 27 โดย นายบุญมี เรืองรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทสตรอง ครอป จำกัด นิสิตเก่า มก.รุ่น 27 เพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริษัทสตรอง ครอป จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังจะมีอายุครบ 80 ปี ในปี 2566 ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญ ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่อีกมากมาย

โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  และร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

          1. ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162

          2. ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ติดตามเพจคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวสำคัญในการรับใช้สังคมและประเทศชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทศวรรษที่ 9

ได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086218923974