ธ.เกียรตินาคินภัทร เปิดบริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านตู้ATM ของ ธ.ก.ส.

0

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKPB) จับมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM/CDM ของ ธ...ทุกตู้ทั่วประเทศ เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า โดยสามารถถอนเงินสดไม่ใช้บัตรโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 10 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPBกล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภายใต้แนวคิด Customer Centric  ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเสมอมา ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตรได้ที่ตู้ ATM/CDM ของ ธ... ทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE หลังจากที่ธนาคารได้เปิดให้บริการถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM/CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์มาแล้วก่อนหน้านี้

บริการนี้คืออีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาแอป KKP MOBILE เนื่องจากปัจจุบันบริการทางการเงินแบบดิจิทัลได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการ Mobile Banking ที่เพิ่มความสะดวกสบายและรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้น เพื่อตอบรับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทางธนาคารธนาคารเกียรตินาคินภัทรได้มีการพัฒนาแอป KKP MOBILE ให้ตอบโจทย์ครบในทุกความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินสด ลูกค้าสามารถนำแอป KKP MOBILE ไปใช้บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตรได้ที่ตู้ ATM/CDM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 10 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายฟิลิป เชียง ชอง แทนกล่าว

ด้านนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) กล่าวว่า ธ... ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKPB เปิดบริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตร(ATM Cardless Withdrawal) ให้กับลูกค้า KKPB ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE ที่ตู้ ATM/CDM ของ ธ...กว่า 2,300  เครื่องทั่วประเทศ โดย ธ... พร้อมสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัล มุ่งยกระดับบริการทางการเงินอย่างครบวงจร โดย ธ... หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าKKPB ให้เข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center : 02 165 5555 หรือ  https://bank.kkpfg.com/th/home

 

************************************************************ 

เกี่ยวกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด โดยธนาคารมีวิสัยทัศน์ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยบริการที่เหนือความคาดหมายทั้งนี้ ธุรกิจของธนาคารครอบคลุมสินเชื่อบรรษัท สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี และสินเชื่อรายย่อย เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อส่วนบุคคล ตลอดจนเชื่อมโยงกับธุรกิจด้านตลาดทุน ที่ประกอบด้วยธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Wealth Management) ธุรกิจการลงทุน (Direct Investment) และธุรกิจจัดการกองทุน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kkpfg.com