สปสช.จับมือหมอด้านตา จ.อุดรธานีรุกคัดกรองเด็กสายตาผิดปกติ พร้อมมอบแว่นตาเป็นของขวัญวันเด็กปี 2566

0

จักษุแพทย์อุดรธานีจัดหน่วยเคลื่อนที่คัดกรองเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติเชิงรุก หลังสปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์แว่นสายตาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ มอบเป็นของขวัญเด็กปี 66

เมื่อวันที่  13 มกราคม 2566  ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย ทพ.กวี  วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี   คณะบุคลากร สปสช. และ คณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติ  หลังสปสช. เพิ่มการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ พร้อมมอบแว่นสายตาแก้ไขปัญหาในเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนอายุ 3-12 ปี หรือเด็กอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษา 6 ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ โดยร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จักษุแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นหน่วยตรวจตา  ( Refraction Unit ) สาธารณสุขอำเภอนายูง  โรงพยาบาลนายูง ครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลตำบลนายูง  เทศบาลตำบลโนนทอง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย วัดค่าสายตา

นายแพทย์พิชชา พนาวัฒนวงศ์ จักษุแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

นายแพทย์พิชชา พนาวัฒนวงศ์   จักษุแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี กล่าวว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้มอบให้ รพ.อุดรธานีลงพื้นที่จัดบริการคัดกรองเชิงรุก โดยมีหน่วยวัดสายตานำทีมโดยจักษุแพทย์ ร่วมกับครูและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชน ที่ผ่านสอนการคัดกรองเบื้องต้นและตรวจวัดสายตาที่ผิดปกติให้กับเด็กนักเรียน   ลงพื้นที่คัดกรองและตรวจวัดสายตาในพื้นที่อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 22 แห่ง  เป้าหมาย 2,159 ราย  ตรวจสายตาเบื้องต้นโดยครูและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2,140 ราย  คิดเป็นร้อยละ 98.59   พบผิดปกติ 176 ราย  คิดเป็นร้อยละ 8.15  ส่งตรวจพบจักษุแพทย์ 169 ราย พบผิดปกติ และได้รับแว่นตาจำนวน 155 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.71

จากการประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน  พบปัญหาและความต้องการ เครื่องตรวจคัดกรองสายตาที่ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน  ยังขาดแคลนไม่รองรับการจัดบริการเคลื่อนที่ และ การประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่วยงานที่เกี่บวข้องในพื้นที่มีส่วนร่วมจัดบริการ   โดยเฉพาะ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุน กปท.

นายแพทย์พิชชา กล่าวว่า  โครงการเด็กไทยสายตาดีที่ผ่านมาเมื่อคัดกรองแล้วต้องส่งเด็กที่มีสายตาผิดปกติเข้ามาที่โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์เท่านั้น  พบว่ามีเด็กได้รับการคัดกรองน้อยและมีบางส่วนที่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์ได้   หลังสปสช.ปรับหลักเกณฑ์ให้โรงพยาบาลทุกแห่ง  สามารถจัดหาทีมจักษุแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการได้  จึงทำให้เด็กเข้าถึงบริการได้รับการแก้ไขปัญหาทางสายตาที่รวดเร็วและเพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานคัดกรองสายตาเด็กนำร่องในอำเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี จะมีการมอบแว่นตาเด็กในวันที่ 13 มกราคม 2566 ถือเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

นะ.ภานึวัฒน์ ศศิประภา กัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.อุดรธานี

โดยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566  ได้วางแผนขยายพื้นที่เพิ่มเติมไปยังหน่วยบริการโรงพยาบาลวังสามหมอ  โรงพยาบาลหนองวัวซอ  โรงพยาบาลเพ็ญ  โรงพยาบาลกุมภวาปี  โรงพยาบาลหนองหาน  โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุง  และ โรงพยาบาลบ้านผือ


ด้านทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า เด็กที่มีปัญหาสายตาเด็กผิดปกติส่งผลกระทบต่อพัฒนาภาพชีวิตและพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก  โดยเฉพาะพัฒนาการทางสติปัญญาและเรียนรู้ สปสช.เพิ่มบริการแก่เด็กไทยทุกคน ที่มีอายุ 3-12 ปี หรือเด็กอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษา 6 คนละไม่เกิน 1 อันต่อปี  ซึ่งหน่วยบริการจะให้บริการจะเป็นหน่วยบริการที่สามารถให้บริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ  โดยมีการให้บริการ ตรวจคัดกรองในเด็กนักเรียน  ตรวจวินิจฉัย วัดค่าสายตา  โดยจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร  หรือ พยาบาลเวชปฏิบัติทางสายตา  และจะมีการติดตามหลังจากได้รับแว่นตาครบ 6 เดือน

 อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ปกครองสังเกตหรือสงสัยเด็กมีสายผิดปกติ สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยที่หน่วยบริการ (Walk-in) หากวินิจสายผิดปกติก็รับแว่นตาได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนการส่งต่อเด็กนักเรียนที่มีภาวะสายตาผิดปกติเพื่อเดินทางไปรับการตรวจยืนยัน การรับแว่นตา และการตรวจติดตาม โดยจัดทำโครงการในงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุน กปท.ได้

ทั้งนี้ คณะได้มอบแว่นตาเด็กในวันที่ 13 มกราคม 2566  ให้เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และ ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กนักเรียนที่ได้รับมอบแว่นสายตา  ได้แก่ เด็กหญิง  ณัชชา  ชัยนนท์  ป.1  โรงเรียนบ้านเพิ่ม ต.นาแค ต.นายูง จ.อุดรธานี และ  เด็กหญิง วรรณิษา  สีหานาค  โรงเรียนชายแดนประชาสรร บ้านคีรีวงกต ต.นาแค  ต.นายูง จ.อุดรธานี  ซึ่งเด็กทั้งสองรายมีภาวะสายตาผิดปกติซึ่งเป็นปัญหาต่อการเรียนหนังสือด้วย