“สุวัจน์ ลิปตพัลลภ” เปิด เดิน – วิ่ง เฉลิมฉลอง 80 ปี มก. KU RUN เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกันทั่วประเทศ

0

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 06.00 น. สนามอินทรีจันทรสถิย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดกิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) KU RUN เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ประชาชน และเครือข่าย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) จำนวนกว่า 10,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ นับเป็นการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมกัน 15 สนามเป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ VirtualRun ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร เพื่แสดงออกถึงพลังความรัก ความสามัคคีของลูกสีเขียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบครัวเกษตรศาสตร์และประชาชน ที่มาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า KU 33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน–วิ่ง 80 ปี มก.ประธานในพิธี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมพลังนิสิตเก่าเกษตรศาสตร์ กับการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อยืนยันถึงความรักความสามัคคีของชาวเกษตรศาสตร์ เกือบ 400,000 คนในโอกาสครบรอบ 80 ปี มก. นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยใช้การเดิน การวิ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่สร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง               ที่สำคัญยังมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความดีในการร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                         ซึ่งโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและสังคมในอนาคต นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเกษตรศาสตร์ที่จะนำองค์ความรู้งานวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านการเกษตรมาดำเนินการในด้านการแพทย์สมัยใหม่เสริมจากการแพทย์ในปัจจุบัน นับเป็นก้าวย่างแห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

              ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. กล่าวว่า กิจกรรมเดิน–วิ่ง 80 ปี มก.หรือ KU RUN           เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์            ในพระบรมราชูปถัมภ์ KU RUN จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2562 และ ได้ว่างเว้นการจัดงานมาเป็นระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลาย จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยในปีนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุดเด่นของ KU RUN เดิน – วิ่ง 80  ปี มก. จะไม่มีการแข่งขัน แพ้ หรือ ชนะ เน้นการมีส่วนร่วมเป็นการพบปะกันของพี่น้องครอบครัวเกษตรศาสตร์ที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านของพวกเราอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เป็นทั้งการรำลึกความหลัง ย้อนความทรงจำในอดีต และชมการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัย ผ่านการเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพรอบรั้วมหาวิทยาลัย ในบรรยากาศของมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 1 ของประเทศไทย สองสมัย อันดับที่ 5 ของเอเชีย และ อันดับที่ 40 ของโลก เป็นการรวมพลังเกษตรศาสตร์ เขียวขจีทั่วแผ่นดิน เดิน วิ่ง พร้อมกันทั่วประเทศ รวม 15 สนาม เป็นครั้งแรก และการวิ่งแบบ VirtualRun ของ KU RUN ในระยะทาง 4.8 กิโลเมตร

           นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นิสิตเก่า KU 36 นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายนิสิตเก่า ของ ส.มก. ทั่วประเทศ      รวมทั้งสิ้น 15 สนาม ได้แก่ บางเขน ที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์  วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ด้านหน้าสระพระพิรุณ  วิทยาเขตศรีราชา ที่ด้านหน้าสระว่ายน้ำติดกับอาคารพลศึกษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร            ที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ที่ด้านหน้าอาคารสารสนเทศ  เครือข่าย ส.มก. โคราช ที่ศูนย์วิจัยลำตะคอง  กระบี่ ที่อบจ.กระบี่ เพชรบุรี ที่ราชภัฏเพชรบุรี ภูเก็ต ที่เขื่อนบางวาด จันทบุรี ที่ สนามพระเจ้าตาก หน้ารพ.ประปกเกล้า ภาคเหนือ ที่ไนท์ซาฟารี อุบลราชธานี ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานี ที่สวนสาธารณะบึงขุนทะเล ขอนแก่น ที่ บึงสีฐาน ม.ของแก่น และ วิศวกรรมชลประทาน ที่อุทยานชลประทาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 10,000 คน

โดยนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่าง ดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายนิสิตเก่า ส.มก. ครอบครัว มก. นักวิ่งเพื่อสุขภาพ สื่อมวลชน และผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน .. รับชมการถ่ายทอดสด โครงการ เดิน วิ่ง 80 ปี KU RUN วันที่ 15 ม.ค.66 เวลา 5.30 – 8.00 น.ที่ FB สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์https://www.facebook.com/kualumnifanpageและ สามารถร่วมถ่ายทอดสดการวิ่งของตนเองกับเพื่อนๆ ได้บนเว็บไซต์https://80thkurun.ku.ac.th/home (เมนู Virtual Run)  ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังมีเมนู อัลบัมรูป สามารถ share รูปถ่าย และ ค้นหารูปถ่ายด้วยใบหน้า โดยผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่งทุกท่านเข้าไปใช้บริการฟรี พัฒนาระบบโดยนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกภาพโดยนิสิตชมรมโฟโต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์