15 มกราคมนี้ พร้อมกันทั่วประเทศ รวมพลังเกษตรศาสตร์ และประชาชน เขียวขจีทั่วแผ่นดิน เดิน – วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) เพื่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดสด FB สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแสดงความรักและสามัคคี ภายใต้โครงการเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN)                 วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 6.30 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยมี นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร และประชาชน รวมทุกวิทยาเขตและเครือข่าย ส.มก. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  รวมพลังครอบครัวเกษตรศาสตร์และประชาชน นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนการคะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิธีเปิดงาน วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม2566 เวลา 06.00 น. สนามอินทรีจันทรสถิย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นิสิตเก่า KU 33 อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน–วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ นิสิตเก่า KU 46 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) และ นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล นิสิตเก่า KU 36 นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) พร้อมด้วย ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม นิสิตเก่า KU 39 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ เดิน-วิ่ง 80 ปี มก. (80th KU RUN) นายสิทธิพล             ภู่สมบุญ นิสิตเก่า KU 39 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่า พร้อมด้วย กรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า ฯ คณะกรรมการโครงการ ฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นิสิตเก่า มก. ดร.ตระการ(ต้น) พันธุมเลิศรุจี ร่วมงาน

จุดเด่นของโครงการนอกจากการแสดงพลังความรักและความสามัคคี และส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังมีกิจกรรมการแชร์ภาพถ่าย ณ จุดเช็คอิน และ Backdrop ตามจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการรำลึกความหลังในธีม 80 ปี มก. รวมถึงมีระบบถ่ายทอดสดสำหรับนักวิ่ง Virtual run เพื่อให้บุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน ได้มีส่วนร่วมในการเดิน–วิ่ง ไปพร้อมๆ กับนักวิ่ง ณ สนามวิ่งวิทยาเขตต่างๆ และสนามในแต่ละจังหวัดเครือข่ายนิสิตเก่าทั่วประเทศ สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดที่ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ระยะทาง 4.80 กิโลเมตร

ติดตามชมการถ่ายทอดสด โครงการ เดินวิ่ง รวมพลังเกษตรศาสตร์และประชาชน เขียวขจีทั่วแผ่นดิน 80 ปี KU RUN วันอาทิตย์ที่ 15 ม.ค.66 เวลา 5.30 – 8.00 น. ที่ FB สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์https://www.facebook.com/kualumnifanpage และ สามารถร่วมถ่ายทอดสดการวิ่งกับเพื่อนๆ บนเว็บไซต์https://80thkurun.ku.ac.th/home (เมนู Virtual Run) ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ที่เว็บไซต์นี้ ยังมีเมนู อัลบัมรูป ใช้สำหรับค้นหาและอัปโหลดรูปได้ฟรีพัฒนาระบบโดยนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกภาพโดยนิสิตชมรมโฟโต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์