0

ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมประกาศชิงชัย ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน นำกองทัพนักกีฬา เข้าพบ       ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังโอวาทก่อนการเดินทางไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โอกาสนี้ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวให้โอวาททัพนักกีฬา พร้อมให้กำลังใจและขอกำลังใจจากชาวเกษตรศาสตร์ทุกท่านให้ทัพนักกีฬาลูกนนทรี ชิงชัยและสร้างความภาคภูมิใจมาสู่สถาบันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ดังนี้

“ ปีนี้กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันเป็นครั้งที่ 48 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 600 กว่าชีวิตได้เดินทางไปแข่งขัน ในนามผู้บริหาร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันทุกคน ร่วมเชียร์และร่วมให้กำลังใจ ทัพนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะไปแข่งขันที่จังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านกีฬา และผมหวังว่าพวกเราจะได้รับชัยชนะได้รับความสามัคคีและมีความตั้งใจเป็นพลังที่แสดงถึงความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านกีฬาผมให้กำลังใจและจะติดตามชม และร่วมกันเชียร์ไปกับทุกๆท่าน เพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราให้มีการพัฒนาการกีฬาอย่างยั่งยืนต่อไปครับดร.จงรัก กล่าว