จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์สากล ฉลองครบ 20 ปี เดินหน้าโครงการ ‘Sight For Kids’ ส่งมอบคุณภาพทางสายตาสู่เยาวชนไทยกว่า 5 ล้านคนจาก 25,000 โรงเรียน

0

รู้หรือไม่ว่า..ความบกพร่องทางสายตาในเยาวชน มีผลต่อพัฒนาการการมองเห็นของพวกเขาในระยะยาว หากไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม อาจทำให้เกิดภาวะการมองเห็นบกพร่อง ส่งผลให้ระบบประสาทการมองเห็นไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโต ดังนั้นการตรวจและดูแลรักษาสุขภาพตาอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพัฒนาการที่ดีให้แก่ยาวชนทุกคนได้

ด้วยเหตุนี้ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จำกัด ฝ่ายวิชั่น (Johnson & Johnson Vision: JJV) จึงได้ร่วมมือกับ มูลนิธิไลออนส์สากล (Lions Clubs International Foundation: LCIF) จัดตั้งโครงการ ‘Sight For Kids’ มากว่า 20 ปี เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ได้รับการตรวจวัดสายตา และประเมินสุขภาพตาเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2545 โดยได้มีการอบรมครูจำนวน 35,000 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในโรงเรียนปีละ 200,000 คน ทั้งนี้โครงการฯ ได้ทำการตรวจวัดสายตานักเรียนประมาณ 8,000 – 9,000 คน ต่อปี โดยคณะทัศนมาตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นจะได้รับแว่นตาเฉลี่ยในแต่ละปีจำนวน 4,000 – 5,000 อัน จนถึงวันนี้โครงการได้มีการมอบแว่นตาให้เยาวชนไปแล้วกว่า 92,500 อัน

ปัจจุบันถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของโครงการ Sight For Kids ซึ่งได้เดินทางมาสู่ปีที่ 20 ในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์สากล จึงได้จัดงาน ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) เพื่อส่งมอบแว่นตาและตรวจวัดสายตาเพื่อตัดแว่นให้กับนักเรียน จำนวน 180 คน พร้อมตอกย้ำวัตถุประสงค์ของโครงการ Sight For Kids ที่มุ่งเน้นดูแลเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการทางสายตาและการเรียนรู้ให้กับเยาวชน โดยมีความคาดหวังว่าโครงการฯ ดังกล่าว จะสามารถสานความฝันให้กับยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่รักและสร้างสรรค์ต่อไปได้ในอนาคต

Mr. Vaibhav Saran รองประธานบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “โครงการ Sight For Kids มอบสุขภาพตาที่ดีให้เยาวชนทั่วโลกมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ปี 2545 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น และ มูลนิธิไลออนส์สากล มีความมุ่งมั่นและใส่ใจเรื่องปัญหาสายตาของเยาวชนทั่วโลก เพราะสายตาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเยาวชนในช่วงปฐมวัย ทำให้เยาวชนมีผลการเรียนที่ดี มีความสนุกกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น รวมไปถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตามยังมีเยาวชนจำนวนอีกมากว่า 312 ล้านคนทั่วโลก ที่มีความบกพร่องทางสายตา และกว่าครึ่งในจำนวนนี้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลที่เรายังดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อเดินหน้ามอบการมองเห็นที่ดีให้กับเยาวชน โดยในประเทศไทยได้มีการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนมอบแว่นตาให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางสายตาตามโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งหมดจำนวน 92,500 คน จาก 25,000โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา

ด้าน ไลออน ร้อยเอก ขจิต หัพนานนท์ อดีตนายกไลออนส์สากล ประธานโครงการ​ SFK 310 ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “โครงการ Sight For Kids เป็นหนึ่งในโครงการตรวจวัดสายตาที่ดำเนินมาอย่างยาวนานที่สุดในโลก ซึ่งมูลนิธิไลออนส์สากลมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาเรื่องสายตาอย่าง จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ฝ่ายวิชั่น เพื่อบรรลุพันธกิจในการดูแลปัญหาความบกพร่องทางการมองเห็นของเยาวชน ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาสายตาอย่างถูกต้องมาตลอดระยะเวลา 20 ปี นอกจากการให้ความสำคัญกับเยาวชนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มาช่วยคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นของเยาวชนทั่วประเทศ โดยมีการฝึกอบรมครูให้ความรู้ด้านสุขภาพตาและทดสอบการมองเห็นแบบพื้นฐานให้กับเยาวชน ตลอดจนสามารถสังเกตพฤติกรรมสำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นและคัดกรองเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องผ่านโครงการ Sight For Kids ของเรา”

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ฝ่ายวิชั่น เพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Johnson & Johnson Vision, Thailand : https://bit.ly/3l2AUBj

##

เกี่ยวกับ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ฝ่ายวิชั่น

บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ฝ่ายวิชั่น เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด*ซึ่งเป็นองค์กรที่ตระหนักและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพตาของผู้คนทั่วโลก เราได้ส่งมอบนวัตกรรมใหม่ ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเหล่านั้น ได้ถูกนำมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็น ภาวะสายตาผิดปกติ, ต้อกระจก และตาแห้ง ทางบริษัทฯ เองวางแผนที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเข้าไปพัฒนาคุณภาพของการดูแลสุขภาพตาในแหล่งชุมชนที่มีความต้องการ และเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีขึ้น เชื่อมต่อกันได้มากขึ้น และ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://www.jjvision.com/ หรือ ติดตาม @JNJVision ผ่านทางทวิตเตอร์, Johnson & Johnson Vision ใน LinkendIn และ @JNJVision ใน Facebook

 

*เกี่ยวกับ บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพในหลายสาขา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และมีส่วนช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่เราได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาช่วยตอบสนองความต้องการและปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านการผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก ด้านการมองเห็น และการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพในทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพยายามช่วยชีวิตผู้คน และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ ลดผลกระทบให้น้อยลง และออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเพิ่มมากขึ้น