วันอังคาร, มีนาคม 28, 2023

0D2C15E0-65B6-4EDA-A749-9E2EEF321ACF

289271EC-89F2-411D-A963-5D7CC1B79D6C

ข่าวล่าสุด

สปสช.จับมือ กทม.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรสถานพยาบาลประจำให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง ที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนราย

สปสช.จับมือกรุงเทพมหานคร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จัดสรรสถานพยาบาลประจำแก่ผู้มีสิทธิบัตรทองที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำ 1.9 แสนคน ชี้ระบบจะพิจารณาเลือกสถานพยาบาลประจำจากปัจจัยหลายด้านให้เหมาะกับผู้มีสิทธิมากที่สุด เพื่อให้มีสถานพยาบาลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวการลงทะเบียนผู้มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ 1.9 แสนรายที่ยังไม่มีสถานพยาบาลประจำแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เลือกสถานพยาบาลใกล้บ้าน รักษาใกล้ใจ เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2566 ณ ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ 71...

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชวนชม การแสดงคอนเสิร์ต “PGVIM Chamber Orchestra Concert” 1เม.ย.66

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชม การแสดงคอนเสิร์ต “PGVIM Chamber Orchestra Concert” สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการเผยแพร่กิจกรรมวงดนตรีของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญชม การแสดงคอนเสิร์ต “PGVIM Chamber Orchestra Concert”วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อำนวยการแสดงโดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ แสดงเดี่ยว...

วธ. นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ประกอบศาสนกิจแดนพุทธภูมิ เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจมาแล้วจำนวนกว่า 2,555 รูป/คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้ต้องหยุดชะงักไป ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงและได้มีการเปิดประเทศในหลายประเทศทั่วโลก...