เซอร์เทนตี้ หนุนการทำงานภาครัฐ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย 4 ขั้นตอนผู้สูงอายุ ช่วยลดปัจจัยแทรกซ้อนจากโรค

0

เซอร์เทนตี้ หนุนการทำงานภาครัฐ ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย 4 ขั้นตอน “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง”
ชี้สุขอนามัยที่ดีในผู้สูงอายุ ช่วยลดปัจจัยแทรกซ้อนจากโรค

ในการดูแลผู้สูงอายุสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักคือเรื่องของสุขอนามัย เพราะหากได้รับการดูแลที่ไม่ถูกวิธีอาจส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา ดังนั้น บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เซอร์เทนตี้ (Certainty) นำโดย นายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร จึงได้ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงาน (MOU) เรื่อง “การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุ” พร้อมแนะแนวคิด“Certainty Holistic Wellness Care” ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายอภิศักดิ์ อัครพัฒนานุกูล กล่าวว่า การลงนามร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในครั้งนี้ เซอร์เทนตี้ต้องการนำเสนอความรู้ ความเข้าใจการดูแลสุขอนามัย รวมถึงการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีไปยังทุกคนในสังคม เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งาน รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ มุ่งนำเสนอสื่อความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุออกมาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนวคิด“Certainty Holistic Wellness Care” เพื่อดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุแบบองค์รวม ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ

ภายในงานมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยผู้สูงอายุพร้อมแนวคิด “Certainty Holistic Wellness Care” ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ “เช็ด ใส่ คู่ ปูรอง” ให้กับตัวแทนผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

โดยพว.ศุภชัย ทองสร้าง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์และการดูแลสุขอนามัย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างสุขอนามัยที่ดี ว่า หากได้รับการดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะเรื่องขับถ่ายจะส่งผลดีต่อสุขภาพและภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุ นอกจากนี้จะช่วยลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ภาวะผิวหนังอักเสบจากการโดนสิ่งปฏิกูลนานๆ ลดการสะสมของเชื้อโรค การดูแลสุขอนามัยของผู้สูงอายุนอกจากการรักษาความสะอาดของร่างกายซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันแล้ว

การเลือกใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปก็เป็นสิ่งจำเป็น ควรคำนึงถึง 3 ปัจจัย คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหว เมื่ออายุเพิ่มขึ้นการผู้สูงอายุจะเคลื่อนไหวช้าลง อาจทำให้เกิดปัญหาในการเข้าห้องน้ำ จึงควรคำนึงถึงความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุ ระดับของปัญหาปัสสาวะ โดยพิจารณาได้จากปริมาณปัสสาวะที่ไหลออกมาจากการกลั้นปัสสาวะ

และสุดท้ายระดับความซึมซับที่ต้องสัมพันธ์กับความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของผู้สูงอายุ และที่สำคัญควรหมั่นเปลี่ยนผ้าอ้อมทุก 4 ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่ขับถ่าย ทำความสะอาดผิวหนังพร้อมซับผิวให้แห้ง เพื่อป้องกันการเกิดแผลบริเวณผิวหนัง

ทั้งหมดนี้ เป็นวิธีขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจ เพื่อสร้างสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดีให้กับคนที่เรารัก