EduDee จับมือ Education Exchange Foundation ติดปีกนักเรียนไทยสู่แคนาดา ผนึกโรงเรียนมัธยมกว่า 80 แห่ง ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

0

สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ร่วมกับมูลนิธิ Education Exchange Foundation จัดพิธีสถาปนาความร่วมมือทางการศึกษา โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและแคนาดา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมของประเทศไทย กับ เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador) โดยพิธีลงนามความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ.โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายยศวัจน์ ศิริดิษยพง ผู้อำนวยการสถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee)เผยว่ามูลนิธิ Education Exchange Foundation และสถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท(EduDee) ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองโลก ผ่านการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา หรือ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยในครั้งนี้ ได้จัดพิธีสถาปนาความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ผ่านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา กับ เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador) โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Mark Ward ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศกว่า 80 โรงเรียน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding – MOU) “โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยและแคนาดา ซึ่งประเทศแคนาดานั้น ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาสูงระดับโลก อีกทั้งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ยังถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกาเหนืออีกด้วย

นอกจากนั้น จุดมุ่งหมายของความร่วมมือ ยังเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา(อังกฤษ: Newfoundland and Labrador), และ โรงเรียนชั้นนำจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย โดยมีมูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ ฟาวน์เดชั่น (Education Exchange Foundation) เป็นผู้ประสานงานท้องถิ่นและตัวแทนอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยการลงนามความร่วมมือ โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยและแคนาดา ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะก่อประโยชน์แก่เยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกในอนาคตผู้อำนวยการ EduDee กล่าว

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ www.edudee.co.th