สปสช. ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับบริการ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต เผยมีประชาชนรับบริการฉีดวัคซีนฯ แล้วกว่า 1 แสนคน

0

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ลงพื้นที่ รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อให้กำลังใจและร่วมรณรงค์ชวน 7 กลุ่มเสี่ยงรีบฉีด “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดนครนายก จัดรณรงค์ ครั้งใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงโดยมีนางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายวิษณุ รูปสม นายกอบต.เขาเพิ่ม และนางสาวณัชชารีย์ สกนธ์วิวัฒน์ ผอ. รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม ต้อนรับและสรุปภาพรวมของการรณรงค์ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงฯ ในครั้งนี้

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการทั่วประเทศที่ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมาถึง 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดลง จากภาพรวมของการให้บริการในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมา จากการรายงานในระบบของ สปสช. (ข้อมูล ณ 17 พ.ค. 66) มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนฯ แล้วจำนวน 100,604 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.46 ของกลุ่มเป้าหมาย  

ทั้งนี้ เมื่อดูหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุด 5 อันดับแรก ปรากฏว่า  รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนฯ แล้วกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดอยู่ที่จำนวน 4,118 คน  รองลงมาคือ รพ.สามพราน จ.นครปฐม จำนวน 2,957 คน, รพ.ศรีสะเกษ จำนวน 1,455 คน, รพ.สุรินทร์  จำนวน 1,226 คน และ รพ.สงขลา จำนวน 1,187 คน
ขณะที่ข้อมูลรายงานการให้บริการระดับจังหวัด 5 อันดับแรก ของจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับบริการแล้ว 19,585 คน รองลงมาคือ ปทุมธานี จำนวน 6,162 คน, ชลบุรี จำนวน  5,267 คน, นครปฐม จำนวน 4,569 คน และ สงขลา จำนวน 3,550 ราย

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบตามประชากรกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้น พบว่ากลุ่มผุ้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ มากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มผุ้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

“ ขณะนี้เริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว ที่เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงระยะเวลาอีกกว่า 3 เดือนจากนี้ ก่อนจะหมดเขตการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือก่อนที่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามฤดูกาลจะหมดลง ขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม ที่ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้รีบมารับบริการฉีดวัคซีนโดยเร็ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นี้ยังสามารถรับบริการฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประชาชนทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยงก็สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง แต่หากไม่ได้ฉีดพร้อมกัน สามารถฉีดเมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะห่าง” รองเลขาธิการสปสช.กล่าว

นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก กล่าวว่า  วันนี้จ.นครนายกได้รณรงค์จัดกิจกรรมรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม มาฉีดวัคซีน ฯ ซึ่งทีมงานมาดูวิธีบริหารจัดการ วัคซีนแก่ประชาชน โดยในปีนี้มีวัคซีน 3 ล้านโดส โดยจัดสรร ตามผลงานและมีการวางแผนรณรงค์กลุ่มเสี่ยงที่กระจายในพื้นที่ หากที่ใดมีกลุ่มเป้าหมายเพื่มก็สามารถขอเพิ่มได้โดยจะจัดสรรเป็น ผู้สูงอายุในพื้นที่ 472คน กลุ่มเป้าหมายฉีด 325 คน กลุ่มโรคเรื้อรัง 235 คน

“แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จ.นครนายก ได้รับการจัดสรร เป็น 3 รอบ แบ่งเป็นรอบ 1 จำนวน จัดสรรร้อยละ 15 รอบ 2 ร้อยละ 50 และรอบที่ รอบ3 ร้อยละ 35 อย่างไรก็ตาม การให้บริการเป็นแบบ WALK IN ไม่มีการจองคิวโดยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเชิญชวนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีน ”นางอรรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ เป้าหมายการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปี 2566 ภาพรวมเขต 4  แบ่งเป็น 1. ประชากรกลุ่มเสี่ยง ภาพรวมเขต 4 สระบุรี ใน 8 จังหวัด 8.9 แสนคน  2. ประมาณการจัดสรร 2.2 แสนโดส

ด้านลุงละออ ท้วมทอง อายุ 77 ปี ชาวบ้านหาของป่า หมู่4 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก เดินทางมารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่รพ.สต.บ้านเขาเพิ่ม เล่าว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลเขามีการประชาสัมพันธ์ว่าให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อีกทั้งลุงก็เป็นอสม.ด้วย โดยหมอเขาแนะนำว่าใกล้หน้าฝนควรป้องกันโดยลุงจะฉีดทุกปี เพราะว่ามีโรคประจำต้วเป็นความดันโลหิตสูงร่วมด้วย เดิมทีไม่ได่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มักจะเป็นหวัดประจำช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม บ่อยครั้ง แต่พอได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ไม่เป็นหวัดซึ่งฉีดมาแล้ว 4ครั้ง  ลุงอยากฝากบอกเพื่อนๆหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนกันเพื่อตัวของคุณเอง