วันเสาร์, เมษายน 1, 2023

สช.เผยแพร่คู่มือการจัดทำแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชน

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดปัญหาขึ้นกับเด็ก และเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า หลายสาเหตุเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตจนเกิดภัยต่าง ๆ ขึ้นในเด็ก และเยาวชนไทยหลายรูปแบบ ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา...

มก. แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่...

เปิดยิ่งใหญ่งานมหกรรม”สินค้าดี U2T for BCG ครั้งที่ 2 @สมุทรสาคร “

อว. ร่วมกับ มบส. พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย จัดงานมหกรรม สินค้าดี U2T for BCG” ครั้งที่ 2 @สมุทรสาคร วันที่ 24 - 26 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย...

EduDee จับมือ Education Exchange Foundation ติดปีกนักเรียนไทยสู่แคนาดา ผนึกโรงเรียนมัธยมกว่า 80 แห่ง ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ร่วมกับมูลนิธิ Education Exchange Foundation จัดพิธีสถาปนาความร่วมมือทางการศึกษา “โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและแคนาดา” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมของประเทศไทย กับ เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐนิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา (Newfoundland and Labrador) โดยพิธีลงนามความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ.โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต เมื่อวันที่...

สดช. ผนึก ม.เทคโนโลยีมหานคร มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ ‘ผู้สร้าง’ ในเวทีการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ภายใต้กิจกรรมขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)

สดช. ผนึก ม.เทคโนโลยีมหานคร มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ ‘ผู้สร้าง’ ในเวทีการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ภายใต้กิจกรรมขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) เมื่อพูดถึงดาวเทียมหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ คนส่วนใหญ่มักมองเป็นเรื่องไกลตัว แต่ความเป็นจริง ผลผลิตจากนวัตกรรมอวกาศแทรกซึมอยู่ในวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ตื่นนอนที่สามารถรับชมรายการทีวีต่างๆ หรือขับรถออกจากบ้านก็สามารถใช้แอพพลิเคชันระบบนำทาง นอกจากนั้นเรายังสามารถคาดการณ์สภาพดินฟ้าอากาศที่ทำให้เรารู้ว่าเราควรต้องเตรียมตัวรับสภาพอากาศแบบไหน หรือการเตือนภัยพิบัติต่างๆ เช่น พายุ ไฟป่า หรือน้ำท่วม ทำให้สามารถป้องกันและบรรเทาการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งเราทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้ตัว ขณะเดียวกัน ผู้คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่าประเทศไทยยังมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอวกาศและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกว่า 35,000...

บัญชี มบส.จับมือ PPIU หวังเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน

ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12-17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะวิทยาการจัดการ มบส.ได้ให้การต้อนรับ Mr. Chhin Kona ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาภายใน , Mr.Say Kimson, Mr.Hong Ang, และ Mr.Yon...

ทปอ.-เอกชนหนุนผู้นำมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล เร่งปรับตัวและก้าวตามให้ทันโลกที่ไม่หยุดนิ่ง

ประธาน ทปอ. ชี้ผู้นำมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัลต้องก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงรูปแบบการทำงานโดยใช้เครื่องมือดิจิทัลมากขึ้น โดยติดกระดุมเม็ดแรกจากพิมพ์เขียวองค์กรเพื่อมองเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขณะที่ตัวแทนภาคเอกชนแนะต้องฟังเสียงและปรับตัวตามผู้บริโภคในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมรับมือกับมาตรฐานและการชี้วัดระดับสากล ศ. ดร. นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Agile Leadership towards Digital University” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ...

“เอนก รมว.อว.”เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลกกรณีการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

อว.ตั้งคณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยพิษณุโลกกรณีการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ “เอนก” ชี้เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียหายและกระทบต่อนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว. ) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. ได้มีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกอยู่ในความควบคุม และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมฯ ทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จากกรณีที่มหาวิทยาลัยพิษณุโลกได้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กกอ. กำหนด ทั้งนี้...

พลิกแปลงเกษตรในโรงเรียน สู่ Smart Farming “ซีพีเอฟ ” หนุนใช้เทคโนโลยี IoT จุดประกายคนรุ่นใหม่

พื้นที่แปลงเกษตร แปลงปลูกผักสวนครัว และโรงเพาะเห็ดในโรงเรียน ถูกยกระดับด้วยการนำเทคโนโลยีและ IoTมาใช้ สู่ Smart Farming สร้าง"อัจฉริยะยุวเกษตร" บนเส้นทางการทำเกษตร ยุค 4.0 เมื่อเร็วๆนี้ น้องๆ ของโรงเรียนในโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีโอกาสได้เรียนรู้การนำIoT (Internet of Things)มาประยุกต์ใช้กับโครงการด้านการเกษตรของโรงเรียน ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการอัจฉริยะยุวเกษตร" ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร...

บิ๊กกัญชาโลก! ปักหมุดในไทย จัดตั้ง Nedcann Thailand ลุยอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาล

Nedcann Group จับมือ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมศึกษาวิจัยปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้ได้มาตรฐาน GACP ก้าวสู่ EU GMP เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้นำเงินตราเข้าประเทศมหาศาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOA Sign Ceremony)...

ข่าวล่าสุด

สาธิตมศว.ประสานมิตร (มัธยม) จัดงาน SPIP Hackathon 2023

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (SPIP) ได้จัด SPIP Hackathon 2023 ขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภาคการศึกษาที่ใช้การเชื่อมต่อโลก Web3 กับภาคส่วนการศึกษา แสดงวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลนำเทคโนโลยีบล็อกเชนจากแอปพลิเคชัน Freedom ซึ่งสร้างอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนมาต่อยอดระบบต่างๆในโรงเรียนให้สะดวก และเพิ่มความสนุกแบบอินเตอร์แอคทีฟให้กับการแข่งขันของนักเรียน โดยงานนี้นักเรียนแข่งขันกันภายใต้หัวข้อการออกแบบนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันของคนในเมืองกรุงเทพฯ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ...

สวยรับซัมเมอร์ไปกับ FIRSTER Summer Seeking Vibes ช้อปวันนี้รับสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ!

​มีนาฯ นี้ต้องสวยกว่าใคร! ต้อนรับซัมเมอร์ไปกับโปรโมชั่นสุดฮอตจาก FIRSTER (เฟิร์สเตอร์) เพียงช้อปผลิตภัณฑ์ใดๆ กับเฟิร์สเตอร์ก็รับสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อในแคมเปญFIRSTER Summer Seeking Vibes ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค. 66 ไม่ว่าจะเป็น • ต่อที่ 1: ช้อปผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ FIRSTER ทุกสาขา รับส่วนลดทันที...

จุฬาฯ แถลงความก้าวหน้านวัตกรรม “เซลล์บำบัดมะเร็ง CAR-T cell” โอกาสใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งของไทย โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ Chula the Impact ครั้งที่ 17 เรื่อง “ความก้าวหน้านวัตกรรม เซลล์บำบัดมะเร็ง CAR-T cell: โอกาสใหม่ของผู้ป่วยมะเร็งของไทย” เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ โชว์ผลสำเร็จการวิจัยรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชาวไทยด้วย CAR T...