วันพฤหัสบดี, มีนาคม 23, 2023

“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือพาณิชย์สงขลา-กรมอนามัย สร้างมาตรฐานน้ำประปา พัฒนาสินค้าเครื่องดื่มและอาหาร

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดกิจกรรมเปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับ กรมอนามัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ภายใต้การเสวนาในหัวข้อ “ประปาปลอดภัยใสปิ๊งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร” เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานและคุณภาพ โดยเฉพาะ น้ำประปา ที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ของกรมอนามัย พ.ศ. 2563...

‘ลมใต้ปีก’ พลังขับเคลื่อนของกลุ่มผู้ป่วยโรคหายากสู่การเปลี่ยนแปลง สานต่อความหวังเพื่อเข้าถึงสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมอย่างยั่งยืน

องค์การสหประชาชาติประมาณการว่า ปัจจุบันมีผู้คนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกที่ป่วยด้วยโรคหายาก โดยมีอาการแสดงที่หลากหลายและมีความซับซ้อน พบได้มากกว่า 7,000 โรค สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมถึง 80% และเกิดขึ้นในเด็กเล็กถึง 50% โดยผู้ป่วยมักเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ขวบ หากวินิจฉัยและรักษาล่าช้า ฉะนั้นการทำงานร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างแพทย์ นักวิจัย กระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายกำหนดนโยบาย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และเอกชน รวมถึงชมรมมูลนิธิเครือข่ายผู้ป่วย ทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ...

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) นครพนมเร่งรณรงค์เชิงรุกแก้ปัญหาในพื้นที่

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) นครพนมเร่งรณรงค์เชิงรุกแก้ปัญหาในพื้นที่  ชี้สิทธิบัตรทองไม่ตรงที่อยู่อาศัย  เสี่ยงไปรักษาพยาบาลต้องจ่ายเงินเอง                                      ...

สปสช.ชื่นชมโมเดลรพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม มีระบบการดูแลจัดบริการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ทำให้ผู้ป่วยไตวายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพและ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี ลงเยี่ยมรพ.ศรีสงครามจัดบริการคลินิกดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง บูรณาการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลดการเสื่อมของไต ทำให้ผู้ป่วยไตวายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพแข็งแรง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ และ มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับพื้นที่ เขต 8 อุดรธานี และทพ.กวี วีระเศษฐกุล...

บอร์ดสปสช.ลงพื้นที่รับฟัง”หมอฟัน”รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช หลังเป็นพื้นที่นำร่องการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมในบัญชีนวัตกรรมไทยให้ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนางพนิต มโนการ ผอ.สปสช.เขต 11 สุราษฎ์ธานี ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานและเสริมพลัง”โครงการนำร่องการใช้ผลิตภัณฑ์รากฟันเทียมในบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” โดยมี นพ.สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช และทพญ.กิ่งเกศ อักษรวงศ์...

สปสช.เยี่ยมชม”โมเดล Temple Ward “ วัดบุญนารอบ จ.นครศรีธรรมราช ตัวอย่างการจัดการดูแลพักฟื้นสุขภาพพระภิกษุที่อาพาธอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนางพนิต มโนการ ผอ.สปสช.เขต 11 สุราษฎ์ธานี ลงพื้นที่วัดบุญนารอบ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชม”โมเดล Temple Ward (เทมเพล วอร์ด)“ การดูแลพักฟื้นสุขภาพพระสงฆ์ที่อาพาธ โดยมีดร.กณพ...

“โรงพยาบาลวัฒนา–อุดรธานี” จัดงานWATTANA WELLNESS FAIR 2023

ภายใต้คอนเซปต์ “Wellness Wellbeing” ความเป็นอยู่ที่ดี เริ่มต้นจากสุขภาพที่ดีพบแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ลดราคากว่า 50%พร้อมเสวนาให้ความรู้ประชาชนเรื่อง โรคอ้วนและการรักษาแบบใหม่ แผลเล็กเจ็บน้อย สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต การดูแลสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่และยกระดับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาวิธีปรับเปลี่ยนและปรับปรุง เพื่อสุขภาพตัวเองที่ดีขึ้น เพื่อเป็นของขวัญสำหรับตัวเอง วันเสาร์ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 -17:00 น...

“หมอจเด็จ” เลขาธิการสปสช. ลงพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนบทบาทโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์วลัยลักษณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชน ที่มีสิทธิบัตรทอง พร้อมย้ำเบิกจ่ายได้เหมือนโรงเรียนแพทย์ทั่วไป

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี  เลขาธิการสปสช.พร้อมด้วย นางพนิต มโนการ ผอ.สปสช.เขต11 สุราษฎร์ธานี  ลงพื้นที่เยี่ยมชมและรับฟังแลกเปลี่ยน ”บทบาทเครือข่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทย “ โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รก.ผอ.รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ ต้อนรับและแลกเปลี่ยน ซักถาม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566ผ่านมา ภายหลัง รับฟังและแลกเปลี่ยน ...

อภัยภูเบศร จับมือ ททท. บุกเยอรมัน จัดนิทรรศการสมุนไพรภูมิปัญญาในไทยในงานระดับโลก ITB 2023 ฝรั่งทึ่ง แห่ร่วมกิจกรรมคับคั่ง

อภัยภูเบศร จับมือ ททท. บุกเยอรมัน จัดนิทรรศการสมุนไพรภูมิปัญญาในไทยในงานระดับโลก ITB 2023 ฝรั่งทึ่ง แห่ร่วมกิจกรรมคับคั่ง คาดเป็นลูกค้าไทยเวลเนสในอนาคต ในระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2566 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมจัดบูทนิทรรศการ ในงาน International Tourism Berlin (ITB) 2023...

Medlab Asia & Asia Health กลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้ง 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค...

• งานแสดงเครื่องมือแพทย์และประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน งานแสดงเครื่องมือแพทย์นี้มีส่วนช่วยการเพิ่มมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเครื่องมือในอาเซียถึง 14 พันล้านเหรียญสหรัฐ • คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คนจากกว่า 50ประเทศ และผู้แสดงสินค้ามากกว่า 500 ราย ตลอด 3 วันการจัดงาน • งาน Medlab Asia & Asia Health จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16...

ข่าวล่าสุด

สปสช. เยี่ยมชมการคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.เอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ เพื่อรับฟัง “การบริการคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดตามสิทธิประโยชน์ เขตสุขภาพที่ 3” ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดบริการคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  จ.นครสวรรค์โดยมี นพ.อภิชาต วิสิทธิวงษ์...

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายสุรนารี โครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยและคณะแพทย์จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคลินิกแพทย์ผิวหนัง เป็น 1 ใน 10 คลินิก ที่ทำการตรวจรักษาพระภิกษุจำนวน 1,000 รูป ในพื้นที่ 10 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา  ณ...

อภัยภูเบศร ห่วงใยประชาชน วิตกสัมผัส ซีเซียม–137 แนะใช้ 3 สมุนไพร มะขามป้อม – ขมิ้นชัน – บัวบก เป็นเกราะป้องกันสารอันตราย

จากการสูญหายของวัตถุกัมมันตรังสี ซีเซียม – 137 จากโรงไฟฟ้าไอน้ำแห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี ก่อนมีรายงานจากภาครัฐพบว่า วัตถุดังกล่าวได้ถูกหลอมจนกลายเป็นฝุ่นเล็กปนเปื้อนกัมมันตรังสี สร้างความกังวลด้านสาธารณสุขและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ไม่ได้อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก แต่อุบัติเหตุแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ก่อนหน้านี้ในประเทศไทยก็มีกรณีเครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60 ที่ไม่ใช้แล้วถูกแยกชิ้นส่วนออกมา หรือแม้กระทั่งประเทศที่เจริญอย่างออสเตรเลียก็เกิดเหตุแคปซูลบรรจุซีเซียมหายเช่นกัน วันนี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้เรื่องนี้...