วันอังคาร, มีนาคม 28, 2023

รองเลขาธิการ สปสช.เยี่ยมชมโมเดลการใช้งบ กปท. จัดบริการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี

รองเลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนเยี่ยมชมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ ชะลอชรา ชีวายืนยาว หนุนเสริมการสร้างเสริมป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย นพ.สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง และคณะ...

รองเลขาธิการ สปสช.เยี่ยมชมการจัดบริการรากฟันเทียม โรงพยาบาลแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมไปแล้ว 24 ราย

สปสช. เยี่ยมชมการจัดบริการรากฟันเทียม รพ.แม่วงก์เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2565 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อม ทพ.วิวัฒน์ ฉัตรวงศ์วา กรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ 10 และนส.บุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ สปสช.เขต3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมชมความพร้อมของโรงพยาบาลแม่วงก์...

สกสว.ยื่นมือแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ เกษตรกรใต้เสียหายหนัก 4 แสนล้านบาท

สกสว.ลงพื้นที่ยะลา หารือการใช้วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โรคเชื้อราในใบทุเรียน และโรคเหี่ยวของกล้วยหิน หลังประเมินความเสียหาย 14 จังหวัด 4 แสนล้านบาทใน 3 ปี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไข “โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา โรคเชื้อราในใบทุเรียน และโรคเหี่ยวของกล้วยหิน” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...

เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ กปท.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่ และ ต.หนองหลุม จ.ลำพูน เยี่ยมชมการใช้แอปพลิเคชัน LTC Smart Yangnoeng ในการดูแลผู้ป่วย Long...

เลขา สปสช.ลงพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน เยี่ยมชมการดูแลผู้ป่วยLTC-เบาหวาน-ความดัน เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วย พญ.วลัยรัตน์ ไชยฟู  รองผอ.สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ และสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่...

DIRU คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัด Inspired Research Talk หัวข้อ “ยังโอลด์ (Young-Old)…โอกาสบนโลกดิจิทัล” แรงบันดาลใจจากวิจัยสู่โอกาสผู้สูงวัยในสังคมดิจิทัล

โลกดิจิทัลมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้สูงวัย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ รายได้ อาชีพ สวัสดิการและสุขภาพ การเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการผสมผสานชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยเข้ากับพลังและสีสันใหม่ ๆ ในการร่วมสร้างความสุขและโอกาสบนโลกดิจิทัล   ให้ผู้สูงวัยเป็นยังคงเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่มีคุณค่าและแข็งแกร่งในการพัฒนาสังคมไทย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) จัดงาน “Inspired Research Talk” ในหัวข้อ “ยังโอลด์ (Young-Old)…โอกาสบนโลกดิจิทัล” เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน...

“SCB 10X” แต่งตั้ง มุขยา (ใต้) พานิช ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมก้าวสู่ผู้นำอาเซียน ด้านการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการลงทุนร่วมสร้าง เดินหน้าสานต่อภารกิจพิชิตดวงจันทร์

บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด (SCB 10X) บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ประกาศแต่งตั้ง นางมุขยา (ใต้) พานิช ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อรับภารกิจสำคัญในการเป็นหัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ภารกิจพิชิตดวงจันทร์ “Moonshot Mission” มุ่งเน้นสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด และนำพา SCB...

วช.หนุนงานวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน พร้อมให้เยี่ยมชมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ร่วมกับทีมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยใช้จุลินทรีย์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำผึ้งชันโรง หวังยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากชาวชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากน้ำผึ้งชันโรงสรรพคุณมีประโยชน์ต่อร่ายกาย มีการนำไปพัฒนาเป็นอาหารเสริม ซึ่งเป็นหนึ่งในนวัตกรรมงานวิจัยที่นำไปโชว์ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ดร.วิภารัตน์   ดีอ่อง  ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้ำผึ้งชันโรง ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชาวบ้านในท้องถิ่น ทาง...

ITAP สวทช. ยกระดับสินค้าภูมิปัญญา ‘กระดาษสาทนน้ำ’

ใครที่คิดว่า “กระดาษสา” มีไว้เพียงทำสมุดโน้ต หรือกระดาษห่อของขวัญ คงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เสียแล้ว เมื่อบริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด โรงงานกระดาษบ้านต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ หันมาใช้นวัตกรรมผสานภูมิปัญญาพัฒนา “กระดาษสาทนน้ำ” ยกระดับเพิ่มมูลค่าการใช้งานเทียบเท่าถุงพลาสติก ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โปรแกรม ITAP (Innovation and technology assistance program) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ...

Kingston เปิดตัวโซลูชันผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลรุ่นล่าสุดที่เข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ และไดรฟ์ USB อเนกประสงค์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปและระดับองค์กร

IronKey Vault Privacy 50 (VP50) และ IronKey Vault Privacy 80 (VP80ES) ไดร์ฟ SSD แบบภายนอก ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบเข้ารหัส สำหรับผู้ใช้ต้องการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล แฟลชไดรฟ์ USB รุ่น Kingston DataTraveler® microDuo™ 3C...

ไทยเวียตเจ็ทต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ กรุงเทพฯ – ฟูกุโอกะ ตั๋วฯ เริ่มต้น 4,499 บาท

(กรุงเทพฯ, 18 กรกฎาคม 2565) – สายการบินไทยเวียตเจ็ทต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - ฟูกุโอกะ ซึ่งเป็นเส้นทางบินสู่ประเทศญี่ปุ่นเส้นทางแรกของสายการบินฯ พร้อมพิธีต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานฟูกุโอกะ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เที่ยวบินที่ VZ810 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูกุโอกะโดยสวัสดิภาพ...

ข่าวล่าสุด

มก. แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ใหม่

วันที่ 27 มีนาคม 2566 ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่...

สทน. ลงพื้นที่ตรวจซีเซียม-137 ไม่พบการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตร พร้อมตรวจในห้องปฏบัติการและออกใบรับรองผลผลิตให้เกษตรกรปราจีนบุรี

​จากเหตุการณ์การสูญหายของแท่งบรรจุซีเซียม-137 ที่ใช้เป็นอุปกรณ์วัดปริมาณเถ้าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งใน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี และมีรายงานว่าแท่งบรรจุซีเซียม-137 ดังกล่าวอาจถูกส่งไปที่โรงหลอมเหล็กใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ในเบื้องต้นทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและจังหวัดปราจีนบุรี ได้แถลงข่าวร่วมกันว่า แท่งบรรจุซีเซียม-137 อาจะถูกหลอมไปแล้ว เนื่องจากมีการตรวจพบซีเซียม-137 ที่ปนเปื้อนอยู่ในฝุ่นเหล็กในปริมาณไม่สูงนัก แต่ยังไม่พบการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และจากการตรวจร่างกายพนักงานในโรงงานหลอมเหล็กยังไม่พบผู้ที่ได้รับสารรังสีเข้าไปในร่างกาย โดยมีปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหัวหน้าคณะ จากการสำรวจบริเวณโดยรอบโรงงานจากการตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณหน้าโรงเก็บฝุ่นเหล็กที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 โดยเครื่องสำรวจรังสีค่าที่ปรากฏคือ ค่าปริมาณรังสีปรกติที่มีอยู่ในธรรมชาติ รศ.ดร.ธวัชชัย...

สกสว.หนุนมรภ.หมู่บ้านจอมบึงวิจัยโรคระบาด การจัดการปุ๋ยและลดโลหะหนักในข้าวเมืองโอ่ง

สกสว.สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้าว ทั้งการแก้ปัญหาโรคขอบใบแห้งที่เสียหายนับสิบอำเภอ การจัดการปุ๋ยและผลิตสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการลดความเป็นพิษและการปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นที่ปลูกข้าว เพื่อจัดทำแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีต่อไป จังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของภาคตะวันตก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงให้ทุนสนับสนุนงานมูลฐานแก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อศึกษาวิจัยหลายโครงการสำคัญเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อจัดทำแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี1 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งข้าวดังกล่าวเป็นพันธุ์ข้าวหอมไทยที่นิยมปลูก เนื่องจากราคาผลผลิตค่อนข้างดีและเป็นที่ต้องการของตลาด จากข้อมูลรายงานการระบาดของโรคขอบใบแห้งที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องทุกปีทั่วทุกพื้นที่ใน 10 อำเภอที่เพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขอบใบแห้งจากเชื้อแบคทีเรียXanthomonas oryaze (Xoo)...